header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Bodemvariatiekaart

08-02-2020

Een egale bodem is de basis voor een geslaagde teelt. Verschraling, verslemping of taaie grond kunnen de opbrengst of de stand van uw gewas beïnvloeden. Door met drone's of satellieten kale grond in het voorjaar te scannen of bekijken kunnen de verschillen binnen het perceel in kaart gebracht worden. Met deze data kan een taakkaart gemaakt worden om bijvoorbeeld op de stoppel of in het najaar vaste mest of compost variabel toe te dienen met een breedstrooier. Steeds meer toedieningsapparatuur is in staat om het product wat verstrooid of gespoten moet worden variabel af te geven aan de hand van gps- en weegapparatuur. Op de onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een taakkaart te zien waar gewerkt wordt met champost als bodemverbeteraar/bemesting.

Voor meer informatie over deze innovatieve manier van bemesten kunt u contact met ons opnemen.