header-image-1
header-image-2
header-image-3
20140623_162952

Producten

Bodemverbetering

Een gezond groeiend gewas is een weerbaar gewas. Om een gewas goed te laten groeien hebben we een groot aantal middelen en instrumenten tot onze beschikking.

Gezonde groei begint altijd met een goede bodemstructuur. Voldoende kalk en organisch materiaal zijn daarbij belangrijk. Onder bodemverbetering leest u wat Agro-Servo daarin voor u kan betekenen. Naast de levering van bodemverbeteringsproducten kunnen wij u ook ondersteunen bij het doornemen en eventueel verbeteren van een (uitgebreide) grondanalyse van bijvoorbeeld Eurofins Agro.

Het toedienen van compost en/of organische mest zijn andere producten die bijdragen aan een betere bodemstructuur, gezonde groei en minder gebruik van kunstmest. Ook hierover vindt u onder meststoffen meer informatie.

NeoSol
NeoSol verbetert de werking van de levende componenten in de grond. De minerale bestanddelen, die bijzonder oplosbaar zijn, verdelen zich snel in de bodemoplossing en passen de omgevingsfactoren aan waarin de micro-organismen zich ontwikkelen. Deze stimulering van de microflora heeft een invloed op het geheel van de vitale bodemfuncties, verbetert de bodemvruchtbaarheid en levert een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de gewassen. Dankzij een dichtervertakt wortelgestel krijgt de plant toegang tot een aanzienlijk groter volume aan grond, die bovendien ook biologisch actiever is.
NeoSol wordt geleverd in granulaatvorm.

Gips
Voor o.a. structuurverbetering in de aardappelteelt is gips dè ideale pH-neutrale kalkmeststof. Bij voorkeur strooien wij deze over de ploegvoor met onze Bredal strooier op brede lagedrukbanden voor een probleemloze toediening, zonder bodemverdichting. Voor meer informatie kijk op www.agrigyps.nl.

Kalkmeststoffen
Als dealer van Vitasol leveren wij Magkal en Vitakal.
Magkal is een vochtige dolomietkalk met 54% neutraliserende waarde en bevat 17% MgO. De ideale kalkmeststof om de pH van uw grond te verbeteren.
Vitakal is met 50% neutraliserende waarde vergelijkbaar aan Magkal maar bevat geen MgO.
Deze kalkmeststoffen kunnen desgewenst door ons worden verstrooid. 

De kalkmeststoffen van Vitasol, Magkal en Vitakal, staan op de SKAL lijst en mogen toegepast worden in de biologische akkerbouw en veehouderij. 

Direct producten bestellen of advies?