header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Bodemverbeteringstijd!

20-08-2018

Nu de meeste granen geoogst zijn en de oogst van zaaiuien en pootaardappelen dichterbij komt is het moment aangebroken om uw akkerbouwpercelen te verbeteren. 

Om uw organische stofgehalte op peil te houden en eventueel te verhogen is het verstandig om een groenbemester te zaaien in uw vrijgekomen percelen. Bladrammenas of gele mosterd leveren ± 850 kg EOS (effectieve organische stof) per hectare. Groenbemesters als raaigrassen of Japanse haver leveren tussen de 1000 en 1200 kg EOS/ha. Naast de levering van organische stof kan een groenbemester ook dienen als aaltjesbestrijding, bijvoorbeeld bietencystenaaltjes of wortelknobbelaaltjes. Voor meer informatie over groenbemesters zie de groenbemestermailing 2018.

Naast groenbemesters kan de aanvoer van (vaste) organische meststoffen een mooie manier zijn om uw grond op peil te houden. De aanvoer van vaste rundveemest, compost of champost is een waardevol component in uw grond vanwege de hoge C/N ratio. Een hoge C/N ratio betekent dat de aangevoerde organische stof erg stabiel is in uw bodem en erg langzaam weer vrijkomt. Groenbemesters daarentegen hebben een lage C/N ratio. De stikstof uit deze gewassen komt erg snel vrij voor het volggewas. Een combinatie tussen beide producten is mooi voor de opbouw van de organische stof en het vrijkomen van stikstof in het volggewas. 

Om uw organische stof te verteren, bijvoorbeeld groenbemesters, organische meststoffen of stro wat u gehakseld heeft, kan het verstandig zijn om een bodemleven-activator te gebruiken. Dit kan door NeoSol te strooien op uw percelen. NeoSol is een gekorreld product met als basis een calcium-carbonaat. Hieraan zijn verschillende suikers en sporenelementen toegevoegd, als voeding voor uw bodembacteriën en -schimmels. NeoSol is erg geschikt in intensieve bouwplannen met veel rooivruchten en groenbemesters. Het vermindert bodemverdichting en daardoor de zuurstofloosheid van de ondergrond. Hierdoor krijgt het bodemleven en de beworteling van de gewassen meer kans. NeoSol is al jaren getest in de praktijk en de behandelde percelen komen elk jaar positief naar voren. 
NeoSol folder