header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Geslaagde informatiebijeenkomst 21-1

30-01-2016

Donderdagavond 21 januari vond onze jaarlijke informatieavond voor akkerbouwers en veehouders plaats. Ruim 100 belangstellenden bezochten deze avond. Dhr. Jilderda van BASF en Erno Bouma begonnen de avond met een presentatie over emissie van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten daarvan. 

Na de pauze werden de veehouders op de hoogte gebracht van bemestingsstrategiën in mais door Lex Slootweg van Compo Expert met een nieuw mais-granulaat, en werd het middel SmartGrass van Nufarm onder de aandacht gebracht door Patrick Piessens.

De akkerbouwgroep werd door Albert Hogenhout bijgepraat over de actualiteiten rond de gewasbescherming en Gerbert Barneveld van Holland Fyto heeft uitleg gegeven over het effect van toevoegmiddelen als Kantor en Prolong aan een bespuiting.

Al met al weer een geslaagde avond.