header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Geslaagde open demo-dag!

04-07-2018

Op donderdag 28 juni hebben we een geslaagde open dag gehad op ons demo bedrijf. In de ochtend was er voor de melkveehouder de gelegenheid om op de hoogte gebracht te worden van innovatieve bemestingsstrategiën op grasland door N-xt Fertilizers. Loonbedrijf Lageveen, Loonbedrijf Westra en Visscher Holland waren aanwezig om te laten zien wat voor mogelijkheden er zijn op het gebied van ruwvoerwinning en -conservering en daarnaast de verschillende manieren om grasland te vernieuwen d.m.v. doorzaaitechniek of herinzaaien. Limagrain was aanwezig om de nieuwe generatie maisrassen te presenteren (o.a. LG 31.205, topras in het vroege segment) en er was een mogelijkheid om uw eigen versgrasmonsters te analyseren in het LG-lab!

In de namiddag en avond konden de akkerbouwers alle demo's en proeven  op akkerbouwgebied inspecteren in de suikerbieten, zaaiuien en aardappelen. Er waren veel diverse demo's van bemesting tot zaaizaadbehandelingen en van gewasbescherming tot bodemverbetering. Voor ieder bedrijf en gewas iets interessants.

Naast het prachtige weer zijn beide rondgangen afgesloten met een lekkere barbecue, een geslaagde dag!