header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Gewasbeschermingsmonitor 2015

20-03-2015

GBM-monitor in plaats van gewasbeschermingsplan
Dit seizoen wordt het GB-plan vervangen door de GBM-monitor. Hierover is vorige week het definitief besluit genomen. Voor het komende seizoen is de GBM-monitor verplicht voor iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Om welke teeltmaatregelen gaat het?
Het gaat hierbij onder meer om de teeltfrequentie en de voorvrucht (vruchtwisselingsplan), rassenkeuze en uitgangsmateriaal en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Ook moet u bijhouden welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en welke emissiebeperkende maatregelen getroffen zijn, inclusief de toedieningstechnieken. Tenslotte zal de teler een oordeel moeten geven over het succes van de toegepaste maatregelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.

Achteraf in plaats van vooraf
De monitor dient binnen twee maanden na een teelt afgerond te zijn. Door deze werkwijze moet de monitor meer waarde krijgen voor de teler omdat hij dient aan te geven of de getroffen maatregelen hebben gewerkt.

Vormvrij
De verwachting is dat net als bij het gewasbeschermingsplan in het verleden allerlei vormen beschikbaar zullen komen, zowel schriftelijk als digitaal. Waarschijnlijk wordt het mogelijk dat telers via hun teeltregistratiesysteem ook aan de verplichting van de monitor kunnen voldoen.

Voor wie geldt de monitor?
Net als bij het gewasbeschermingsplan ligt de verplichting tot het bijhouden van de monitor bij de teler zelf.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de vorm en uitwerking zullen wij u hierover nader informeren.