header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Graslandherstel

09-08-2018

Een perceel grasland heeft te maken met natuurlijke achteruitgang: jaarlijks gaat het meer ongewenste grassen, onkruiden en open plekken bevatten, ten koste van de goede grassen. Hierdoor loopt de droge stof- én voederwaarde-opbrengst van het perceel terug.

Doorzaaien

Wanneer de ligging van uw perceel goed is, kan met een doorzaaibewerking de grasmat weer in de juiste conditie gebracht worden. Dit is een mooie optie wanneer er veel verkeerde grassen of open plekken in uw perceel zitten. Eén van de grote voordelen van doorzaaien is de lage kostprijs per hectare. De slaging van doorzaai hangt af van de omstandigheden: er moet voldoende vocht aanwezig zijn, de bodemtemperatuur moet voldoende hoog zijn en de concurrentie van bestaand gras bij voorkeur zo laag mogelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn dus het vroege voorjaar en de maanden augustus en september het meest geschikt. Voor het doorzaaien hebben wij het speciale doorzaaimengsel MegaSeeds Productie beschikbaar. Grasfolder 2018

Herinzaaien

Als de ligging van uw perceel niet helemaal perfect is kan dit in orde gebracht worden door te egaliseren of te draineren. Na deze bewerkingen is het herinzaaien van een graszaadmengsel nodig. Wij hebben verschillende graszaadmengsels op voorraad en kunnen desgewenst klant- en perceelsspecifieke mengsels maken met bijvoorbeeld klavers. Wilt u het perceel maaien, weiden of stalvoeren? Wij hebben altijd een passend TopDairyMix mengsel op voorraad. Grasfolder 2018

Bodemverbetering

In de nazomer is de ideale tijd om uw bodem op orde te brengen, denk bijvoorbeeld aan de pH. De optimale pH voor grasland is 6,5 - 7. Vooral wanneer u veel waarde hecht aan klavers is het van belang dat de pH voldoende hoog is. Bij een te lage pH wordt de opneembaarheid van verschillende elementen sterk verlaagd, bijvoorbeeld fosfaat of calcium. Wanneer uw pH van de grond te laag is, is de nazomer een mooie periode om uw grond te bekalken. Zo is de grond in optimale staat voor de éérste snede. Wanneer u bijvoorbeeld een bodemanalyse van Eurofins Agro heeft kan gemakkelijk gekeken worden wat de actuele bodemtoestand is op uw perceel. Voor meer informatie over bekalken met Vitakal of Magkal kunt u contact met ons opnemen.

Onkruidbestrijding

Wanneer uw perceel veel ongewenste onkruiden bevat zoals kweekgras of ridderzuring is een bespuiting gewenst om de kwaliteit van de grasoogst op een hoog niveau te houden. Wanneer er veel kweekgras in uw perceel staat is een bespuiting met Roundup nodig. Om ridderzuring te bestrijden is een bespuiting met Tapir voldoende. De beste tijd om ridderzuring te spuiten is het voorjaar, vóór de eerste snede, of het najaar. Voor een persoonlijk onkruidbestrijdingsadvies komen wij graag langs.