header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Groenbemesters 2020

25-06-2020

Binnenkort worden de eerste gewassen weer geoogst. Het moment na de oogst is perfect om uw grond te verwennen met een goede groenbemester. 

Het zaaien van een groenbemester is een logische keuze als het gaat om verhogen van het organische stofgehalte en verbeteren van de bewerkbaarheid. Daarnaast kunnen met groenbemester aaltjes worden bestreden. Lees alles over groenbemesters in onze nieuwe groenbemesterfolder

 Naast groenbemesters kan de aanvoer van (vaste) organische meststoffen een mooie manier zijn om uw grond op peil te houden. De aanvoer van vaste rundveemest, compost of champost is een waardevol component in uw grond vanwege de hoge C/N ratio. Een hoge C/N ratio betekent dat de aangevoerde organische stof erg stabiel is in uw bodem en erg langzaam weer vrijkomt. Groenbemesters daarentegen hebben een lage C/N ratio. De stikstof uit deze gewassen komt erg snel vrij voor het volggewas. Een combinatie tussen beide producten is mooi voor de opbouw van de organische stof en het vrijkomen van stikstof in het volggewas. Op de kleigronden in onze regio is champost een erg waardevolle meststof, hierin zit o.a. paardenmest, kippenmest en Betacal (calcium). 

Om uw organische stof te verteren, bijvoorbeeld groenbemesters, organische meststoffen of stro wat u gehakseld heeft, is NeoSol een product wat uw vertering en het bodemleven op gang kan helpen. NeoSol is een gekorreld product met als basis een calcium-carbonaat. Hieraan zijn verschillende suikers en sporenelementen toegevoegd, als voeding voor uw bodembacteriën en -schimmels. NeoSol is erg geschikt in intensieve bouwplannen met veel rooivruchten en groenbemesters. Het vermindert bodemverdichting en daardoor de zuurstofloosheid van de ondergrond. Hierdoor krijgt het bodemleven en de beworteling van de gewassen meer kans.