header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Groenbemesters onmisbaar

10-06-2022

Groenbemesters zijn onmisbaar in uw bouwplan om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Denk hierbij aan organische stof opbouwen, structuur verbeteren of schadelijke aaltjes opruimen. 

Het zaaien van een groenbemester begint met de keuze van het type groenbemester. Dit hangt af van het zaaitijdstip, de grondbewerking en het volggewas. 

De keuze in groenbemestermengsels wordt steeds diverser. Wanneer u geen problemen heeft met aaltjes kan dit een interessante mogelijkheid zijn om naast bijvoorbeeld bladrammenas of gele mosterd ook vlinderbloemige planten als groenbemester in te zetten.

Lees alles over de groenbemestermengsels welke voor 2022 in deze regio geschikt zijn in de folder.

Groenbemesterfolder 2022