header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Duidelijk meer droge stof door toepassing N-xt Meststoffen

17-11-2014

Dit jaar hebben wij in samenwerking met Loonbedrijf Westra en N-xt Fertilizer bij een viertal veehouders een bemestingsdemo in grasland aangelegd met het doel om te kijken of er sprake zou zijn van een betere groei en opbrengst met de toepassing van vloeibare mestoffenvan N-xt Fertilizers ten opzichte van gangbare bemesting. Tevens hebben we bij één veehouder gedurende het hele seizoen vloeibare N-xt meststoffen toegepast.