header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Meer rendement met dezelfde bemesting met Humifirst!

12-04-2015

Voor een goede beginontwikkeling van alle gewassen is het beschikbaar hebben van voldoende fosfaat belangrijk. Doordat we bijna geen mogelijkheid meer hebben om fosfaat toe te dienen, wordt het benutten van de bodemvoorraad fosfaat steeds belangrijker. Om deze bodemvoorraad vrij te kunnen maken voor het gewas kan het toedienen van fulvozuren en humuszuren een positieve bijdrage leveren.

Meer informatie en specificaties kunt u vinden op www.humifirst.be