header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Organische stof aanvoer

12-06-2019

Binnenkort is het weer tijd om de organische stofbalans aan te vullen. Dit kan op vele verschillende manieren. De makkelijkste manier om organische stof aan te voeren op uw percelen is de gewasresten verhakselen en laten liggen op uw perceel. Dit is de goedkoopste en vooral de schoonste bron van organische stof op uw bedrijf. 

Naast de gewasresten zijn groenbemesters een bron van organische stof. Iedere groenbemester levert zijn eigen bijdrage in de aanvoer van organische stof. 1 ha bladrammenas levert bijvoorbeeld ± 850 kg/ha EOS (effectieve organische stof). Groenbemesters als raaigrassen of Japanse haver leveren tussen de 1000 en 1200 kg EOS/ha.

Naast groenbemesters kan de aanvoer van (vaste) organische meststoffen een mooie manier zijn om uw grond op peil te houden. De aanvoer van vaste rundveemest, compost of champost is een waardevol component in uw grond vanwege de hoge C/N ratio. Een hoge C/N ratio betekent dat de aangevoerde organische stof erg stabiel is in uw bodem en erg langzaam weer vrijkomt. Groenbemesters daarentegen hebben een lage C/N ratio. De stikstof uit deze gewassen komt erg snel vrij voor het volggewas. Een combinatie tussen beide producten is mooi voor de opbouw van de organische stof en het vrijkomen van stikstof in het volggewas. Op de kleigronden in onze regio is champost een erg waardevolle meststof, hierin zit o.a. paardenmest, kippenmest en Betacal (calcium). 

Voor de levering van o.a. champost kunt u contact met ons opnemen. Ook kunnen we een organische stof balans op bedrijfsniveau voor u opstellen. 

Om uw organische stof te verteren, bijvoorbeeld groenbemesters, organische meststoffen of stro wat u gehakseld heeft, is NeoSol een product wat uw vertering en het bodemleven op gang kan helpen. NeoSol is een gekorreld product met als basis een calcium-carbonaat. Hieraan zijn verschillende suikers en sporenelementen toegevoegd, als voeding voor uw bodembacteriën en -schimmels. NeoSol is erg geschikt in intensieve bouwplannen met veel rooivruchten en groenbemesters. Het vermindert bodemverdichting en daardoor de zuurstofloosheid van de ondergrond. Hierdoor krijgt het bodemleven en de beworteling van de gewassen meer kans.

 In de video hieronder ziet u het verspreiden van champost in Flevoland.