header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Gewasbeschermingsmonitor

01-10-2015

Zoals bekend is sinds februari van dit jaar het opstellen van een gewasbeschermingsplan niet meer wettelijk verplicht, maar kan worden volstaan met de gewasbeschermingsmonitor.

Waar in het gewasbeschermingsplan vooraf een planning werd gemaakt, moet in de gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden. Binnen 2 maanden na de teelt moet de gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.

Deze gewasbeschermingsmonitor is vormvrij, maar er moeten wel een aantal verplichte aspecten aan de orde komen. Deze verplichte punten hebben wij in een voorbeelddocument opgenomen die u kunt vinden onder gewasbescherming bij de downloads.

Een andere methode is het invullen van de vragenlijst op de website www.schoonwaterwijzer.nl