header-image-1
bieten-5
header-image-3
20140623-162952.1153x1022x1

Nieuws

Voorjaarstoepassing gips

19-03-2021

Veel bodemanalyse's laten een slechte beschikbaarheid van calcium zien. Een nadelig gevolg van deze variabele in de bodem is een slechte structuur. 

Onderstaande afbeelding laat een deel van een Eurofins bodemanalyse zien waarbij de plantbeschikbaarheid van Calcium extreem laag is. 

 

Een gevolg van een lage beschikbaarheid van calcium is verslemping of moeilijk bewerkbare grond. Verslemping leidt tot kwaliteitsverlies in o.a. aardappelen, uien en wortelen wat zich uit in bijvoorbeeld fusarium of rotte knollen. Moeilijk bewerkbare grond is een voorbeeld van kluitvorming, zuurstofloosheid of waterplassen op het land. Zeker in natte najaren is een hoge beschikbaarheid van calcium een verbetering van de zeefcapaciteit met rooiwerkzaamheden.

Om de bodemvoorraad op peil te houden én de gewasonttrekking (ca. 100-150 kg Ca/ha/jaar) te voorzien is een voorjaarstoepassing van gips dé ideale meststof. Met minimale kosten de maximale hoeveelheid Calcium per hectare toedienen. Strooi 3-5 ton/ha een aantal dagen voor het poten van de aardappelen voor het maximale effect. Een toepassing tussen het poten en frezen van aardappelen is minder effectief, simpelweg omdat de gips niet meer in het hart van de rug kan komen.